euregio bodensee Czekaj...

Odkrycie fenolu, czyli podstawy współczesnej dezynfekcji

www.officefair.com.pl http://www.terapeutica.pl/ suplementy diety

Jeszcze kilkanaście dekad temu operacje bardzo często kończyły się niepowodzeniem – jednak w wielu przypadkach nie dlatego, że chirurg nie wiedział, co robi, a dlatego, że u operowanego pacjenta występowało zakażanie, które nierzadko bywało śmiertelne.

Wtedy zasady dezynfekcji dopiero raczkowało i mało kto zdawał sobie sprawę, że narzędzia chirurga, ale też operowaną część ciała pacjenta trzeba zdezynfekować.

Pomogło dopiero przełomowe w tym zakresie odkrycie fenolu, który dziś co prawda jest już bardzo rzadko stosowany, będąc substancją toksyczną, jednak w XIX wieku jego właściwości lecznicze i bakteriobójcze dały podwaliny pod zasady dezynfekcji, które dziś znamy już doskonale.

Fenol został wyodrębniony ze smoły węglowej, lecz dopiero po ponad 30 latach stwierdzono, że posiada on właściwości odkażające – sam lek stał się na tyle popularny, że był jednym z najczęściej stosowanych podczas różnego rodzaju operacji, ale nie tylko, bo służył też m.

in.

do dezynfekcji pomieszczeń.