euregio bodensee Czekaj...

Autorytety raz jeszcze

www.mhcs.pl na jakie studia iść test https://getbuybox.com/blog/wydawcy/jak-pisac-aby-zainteresowac-odbiorcow/

Bardzo podobny eksperyment do tego wykonanego przez Miligrama został przeprowadzony przez Charlesa Hoflinga. On również chciał zbadać, jak autorytet może wpłynąć na drugiego człowieka. Tym razem do eksperymentu nie wykorzystano zwykłych ludzi, lecz pielęgniarki, które mają konieczne dla pełnienia zawodu wykształcenie oraz wiedzę. Hofling badał relacje zachodzące między personelem medycznym na różnych szczeblach.

Wykonał telefon do dwudziestu dwóch szpitali i podając się za lekarza pracującego w placówce nakazywał pielęgniarce, która akurat odebrała telefon podanie pacjentowi zbyt dużej dawki leku o nazwie Astroten. Podanie choremu specyfiku w takiej ilości spowodowałoby niemal natychmiastowy zgon. Jednak aż dwadzieścia jeden na dwadzieścia dwie pielęgniarek niemal od razu były gotowe wykonać polecenie „lekarza”. Zgoda następowała średnio po dwóch minutach (wliczono w to czas potrzebny na sprawdzenie, czy szpital posiada lek na stanie).

Eksperyment ukazuje, jak silny wpływ ma na nas zdanie cenionego autorytetu i do czego jesteśmy w stanie się posunąć, by zyskać jego aprobatę.